@bongのpage


高得次天理女子ホッケー監督に

建国校友会新役員決まる

건국교우회 08신역원 결정

2008.3.12

建国11期の高得次さんが、この度天理大学女子ホッケー部監督に就任することになり、
2008年3月12日、校友会主催で祝賀会を行った。
同時に、金性勲校友会会長より新役員の紹介があった。

天理大学女子ホッケー部監督に就任する高得次さんと夫人

建国学校校友会の新役員紹介。


■国立歴博に建国幻のfilm展示計画4(2008/1/30)
■建国校友会07元役員忘年会(2007/12/25)
■建国伝統芸術部民団で夢舞を披露(2007/12/23)
■建国校友会07定期総会(2007/7/21)
■建国学校理事会・評議員会(2007/5/28)
■建国校友会新会長関東支部と顔合わせ(2006/10/14)
■建国校友会第1回役員会(2006/9/9)
■建国校友会新旧役員初顔合わせ(2006/8/3)


■建国校友会新年会06(2006/1/28)
■建国校友会新年会05(2005/1/22)


■建国校友会定期総会06(2006/7/22)
■校友会2005定期総会(2005/7/9)
■建国校友会04総会(2004/7/10)
■建国校友会の総会(2003/7/5)
■建国2005トレッキング飛鳥へ(2005/11/23)
■建国校友会チャリティーゴルフコンペ(2005/3/23)


■アンニョン!建国校友会HP
■建国幼・小・中・高等学校HP


鳳@bongのpage


KBS Japan page

hangul-net page